Housing Enablerkurser

Under flera års tid har Docent Susanne Iwarsson och hennes medarbetare gett kurser i Enablerkonceptet och Housing Enabler. Efter att programvaran gavs ut, hösten år 2000, har kursen kompletterats med analysövningar med hjälp av programvaran. Denna del av kurserna ges i samarbete med Björn Slaug från Slaug Data Management AB. Hittills har kurserna utan undantag värderats mycket högt av kursdeltagarna. Tag gärna kontakt med oss för referenser.

Kurserna består av tre eller fyra dagar, schemalagda för 2+1 eller 2+2 dagar, beroende på hur komprimerad kursen är. Mellan samlingarna skall deltagarna genomföra en eller flera Housing Enabler bedömningar, med klienter i autentisk miljö.

Det finns inte längre några officiella kurstillfällen inbokade, eftersom vi föredrar lokalt arrangerade kurser på olika platser och i olika länder, enligt önskemål. Kurserna ges på svenska eller engelska, beroende på deltagarnas önskemål. Deltagarna är oftast arbetsterapeuter, men kurserna kan givetvis även anpassas för att passa andra deltagare.

Vi uppmanar alla intresserade att ta kontakt med Susanne Iwarsson eller Björn Slaug, så tar vi fram ett skräddarsytt förslag. Kostnaderna för varje kurs kan variera beroende på resekostnader, hur många lärare som behövs, lokala arrangemang etc. Alla kurser måste kontrakteras i förväg.Denna sida ändrades senast 2008-10-23
Webmaster Björn Slaug