Användbara länkar med anknytning till Enablerkonceptet och Housing Enabler

Nationalt Housing Enabler Center i Danmark
En webbplats om Housing Enabler på danska, för information och hjälp till användare och andra intresserade i Danmark har lagts upp vid University College Nordjylland, UCN

Jyväskylä University of Applied Sciences
Ett samarbetsavtal har tecknats rörande översättning av instrumentet till finska, Housing Enabler träningskurser och utbildning av instruktörer.

University College Nordjylland, UCN
Ett samarbetsavtal har tecknats rörande översättning av instrumentet till danska, Housing Enabler träningskurser och utbildning av instruktörer.

Hjälpfunktion via internet för användare av Housing Enabler i Finland
University of Applied Sciences i Jyväskylä har upplåtit utrymme för en hjälpfunktion via internet för finsktalande användare av Housing Enabler. Webmasters och ansvariga för innehållet är studenterna Kalle Lindgren och Timo Repo, under överseende av Aila Pikkarainen och hennes team.

Forskargruppen Gerontologi och Arbetsterapi, Institutionen för Hälsa, vård samhälle, Lunds universitet
Forskargruppen som leds av Susanne Iwarsson bedriver forskning inom gerontologi och äldrevård, mer specifikt med miljögerontologisk inriktning (environmental gerontology), med fokus på boende, utemiljö, offentliga inrättningar och kollektivtrafik som stödjande miljöer för äldres aktivitet och hälsa. Äldrevårdsperspektivet karaktäriseras av inriktning mot primärvård/ kommunal hälso- och sjukvård, särskilt arbetsterapi och hälsofrämjande/förebyggande insatser för äldre i lokalsamhället. Björn Slaug är också medlem av gruppen som doktorand och forskningsingenjör.

Enable Age projektet
Enable-Age projektet
Webplats för ett EU-finansierat projekt där fem europeiska länder samarbetar för att undersöka boendemiljön som determinant för autonomi, delaktighet och välbefinnande hos de allra äldsta. En beskrivning av projektet finns även på sidan Enablerprojekt.


IDEA - Center for Inclusive Design & Environmental Access
IDEA Center for Inclusive Design & Environmental Access, School of Architecture and Planning - University at Buffalo.
IDEA center har som målsättning att förbättra miljöer och produkter genom att göra dem mer användbara, säkrare och mer tilltalande för människor med olika förmågor, genom hela deras livstid. Professor Edward Steinfeld är Director för IDEA center.Denna sida ändrades senast 2010-09-13
Webmaster Björn Slaug