Vad är Enabler konceptet? Vad är Housing Enabler?

Denna webbsajt handlar om Enabler, ett koncept och en metod för att mäta och bedöma tillgänglighet i fysisk miljö.


Webbsajten skapades 2001-09-07, senaste ändring gjordes 2014-10-26.
Ansvarig utgivare Susanne Iwarsson, webmaster Björn Slaug
© 2001-2014 Slaug Enabling Development, Veten & Skapen HB