Den reviderade versionen av Housing Enabler nu på danska

Den senaste, reviderade versionen Housing Enabler-instrumentet har nu översatts till danska och finns tillgängligt till försäljning. Kontakta Nationalt Housing Enabler Center vid University College Nordjylland för mer information. De nya bedömningsformulär på danska finns tillgängliga här.

2014-08-21

Screeningverktyget Housing Enabler som webbformulär

Med finansiellt stöd från Svenska Hjälpmedelsinstitutet har ett webbformulär för Screeningverktyget Housing Enabler utvecklats och lanserats på webben. Webbformuläret inkluderar ett fotobibliotek med illustrationer av miljöhinder i boendet, avsett att hjälpa och stödja tillförlitliga bedömningar av förekomst eller frånvaro av miljöhinder. En projektrapport finns tillgänglig här.
2012-12-09

Tillgänglighet i svenska lägenheter byggda före och efter regeringsdirektiv för förbättrad tillgänglighet i boendet: presentation på GSA i San Diego, USA

Vid den årliga kongressen anordnad av GSA (Gerontological Society of America) i San Diego, USA, 14-18 november 2012, presenterade Björn Slaug en ny studie där arten och graden av tillgänglighetsproblem i lägenheter byggda i mitten av 1960-talet jämfördes med lägenheter byggda i början av 2000-talet. Presentationen hade titeln "Using Knowledge on Combinations of Functional Limitations to Support Improved Housing Accessibility".
2012-11-19

Enabler-metodiken i ett folkhälsoperspektiv: ny doktorsavhandling

Björn Slaugs doktorsavhandling, som försvarades vid Lunds universitet i början av sommaren, representerar ett försök att återge folkhälsoämnet dess historiska fokus på den byggda miljön. I ett historiskt sammanhang var sambandet mellan den byggda miljön och olika aspekter av hälsan uppenbart och tidiga interventioner för att förbättra hälsotillståndet i befolkningen riktades ofta just mot den byggda miljön. Avhandlingen har titeln "Exploration and Development of Methodology for Accessbility Assessments". Mer information och avhandlingens ramverk tillgängligt som pdf-fil finns här.
2012-06-01

Housing Enabler-kurs i Riga, Lettland

I samarbete med lettiska förbundet för arbetsterapeuter anordnas en Housing Enabler-kurs i Riga, Lettland. Kursen hålls 23-27 april 2012. Kursspråk är engelska och kursen är öppen för intresserade även utanför Lettland. För mer information, kontakta Liene Saukuma, email liene.saukuma@inbox.lv
2012-03-11

Screningverktyget Housing Enabler presenterat på kongress i Bologna, Italien

På den europeiska kongressen Healthy and Active Ageing for all Europeans IAGG 2011, 14-17 april, presenterades Screeningverktyget Housing Enabler med en poster: "Reliable, feasible and efficient identification of accessibility problems in the ordinary housing stock: introduction of the Housing Enabler Screening tool". Det var första gången Screeningverktyget presenterades på en större vetenskaplig kongress, med en internationell publik.
2011-04-25

Hjälpmedelsinstitutet stöder utveckling av webb-applikationer

Hjälpmedelsinstitutet har beslutat att tilldela Slaug Enabling Development medel för utveckling av webb-baserade applikationer för Screeningverktyget Housing Enabler. Det avser söbart fotobibliotek med illustrationer av de miljöhinder som ingår i bedömningen, samt ett webb-baserat elektroniskt bedömningsfomulär. Mer information finns här.
2011-03-28

Housing Enabler 2010, baksidesomslag

Reviderad version av Housing Enabler nu tillgänglig!

Det fullständiga instrumentet Housing Enabler och Screeningverktyget Housing Enabler finns nu tillgängliga att köpa! Kontakta oss för mer information och för att ta del av introduktionserbjudande. Bedömningsblanketter i pdf-format till den nya reviderade utgåvan finns att ladda hem.

2010-08-31

Webbplatsen under bearbetning

Under hösten/vintern 2010/2011 planeras en genomgripande uppdatering av Webbplatsen. Bland annat kommer ett bildbibliotek att lanseras, där man kan söka bland foton som illustrerar de olika bedömningspunkterna som ingår i miljökomponenten av Housing Enabler.

2010-08-28

Screeningverktyget Housing Enabler

Screeningverktyget Housing Enabler

Tillsammans med den reviderade versionen av det fullständiga instrumentet Housing Enabler kommer också ett nytt betydligt kortare verktyg att ges ut, avsett för identifiering och kartläggning av de viktigaste tillgänglighetsproblemen i bostadsbeståndet.

2010-08-28

Ny reviderad version av Housing Enabler under utgivning

I början av september 2010 kommer en ny reviderad version av Housing Enabler instrumentet att ges ut. Den nya reviderade versionen innebär bland annat reviderade checklistor med bedömningspunkter och en ny och tydligare design av bedömningsblanketterna.

2010-08-28

Housing Enablerkurs i Heidelberg, Tyskland

Under oktober och november 2008 kommer en Housing Enablerkurs att ges vid Universitetet i Heidelberg, Tyskland.

2008-08-14

Samarbete med Jyväskylä University of Applied Sciences

Ett samarbetsavtal har tecknats med Jyväskylä University of Applied Sciences rörande översättning till finska av Housing Enabler-instrumentet, inklusive programvaran. Det rör även Housing Enabler träningskurser, utbildning av instruktörer och tekniskt utvecklingsarbete.

2008-05-04

Artikel om Housing Enabler på finsk webbsajt

Det är fortsatt stort intresse för Housing Enabler instrumentet i Finland. Den finska webbportalen ESOK publicerar nu en artikel om Housing Enabler, baserad på en intervju med Susanne Iwarsson gjord tidigare i år.

2008-04-02

Housing Enabler på danska

Housing Enabler-instrumentet har översatts till danska och finns nu tillgängligt till försäljning. Kontakta Sundheds CVU Nordjylland för mer information. Innehållsförteckning från den danska översättningen och bedömningsformulär på danska finns tillgängliga här.

2008-03-09

Samarbete med Sundheds CVU Nordjylland

Ett samarbetsavtal har tecknats med Sundheds CVU Nordjylland. Samarbetsavtalet rör översättning till danska av Housing Enabler-instrumentet, inklusive programvaran. Det rör även Housing Enabler träningskurser och utbildning av instruktörer. En ny träningskurs organiserad av Sundheds CVU Nordjylland kommer att hållas i Ålborg mars-april 2008.

2008-03-09

Nyhetsartiklar om den reducerade versionen av Housing Enabler

Den reducerade versionen av Housing Enabler uppmärksammas i nyhetsmedia, Sydsvenskan 10/1 2008 och Kristianstadbladet 16/1 2008.

2008-01-21

Reducerad version av Housing Enabler

En reducerad version av Housing Enabler kommer att publiceras inom kort. Detta ger en unik forskningsbaserad lista över miljöhinder i bostäder, som kan användas som ett kraftfullt screeningverktyg för att identifiera tillgänglighetsproblem i boendet. Se pressmeddelande.

2008-01-15

Housing Enablerkurs i Jyväskylä, Finland

Under januari och mars 2008 kommer en Housing Enablerkurs att ges vid Jyväskylä University of Applied Sciences.

2008-01-15

Rapport om projektet Planering av bostadsanpassningar

En rapport om projektet som bedrevs i Kristianstad åren 2004-2005 finns nu tillgänglig. Projektets syfte var att demonstrera och implementera vetenskaplig metodik för bedömning och analys av fysisk miljö i samband med bostadsanpassningar i kommunal verksamhet. I projektet ingick att implementera Housing Enabler instrumentet som ett redskap för datainsamling och analys i praktiskt arbete.

2007-12-05

Housing Enablerkurs i Aalborg, Danmark

Under november 2007 och januari 2008 kommer en Housing Enablerkurs att ges vid Sundheds CVU Nordjylland. Detta blir den första Housing enablerkurs som ges av lärare som utbildades under instruktörskursen i augusti 2007.

2007-09-21

Housing Enabler instruktörskurs i Lund, 27-29 augusti 2007

Under augusti 2007 kommer en instruktörskurs att arrangeras i Lund. Housing Enabler-instruktörer från Sverige, Danmark och Finland kommer då att utbildas, med syfte att de därefter ska kunna hålla egna träningskurser i Housing Enabler-metodiken.

2007-06-16

Housing Enabler-workshop i Hong Kong

I slutet av februari 2007 genomförde Susanne Iwarsson en tre-dagars workshop för arbetsterapeuter i Hong Kong. Dagen före workshopen hade arrangörerna vid Tung Wah -sjukhuset och Hong Kong Housing Society ordnat studiebesök för Susanne och hennes make. De besökte flera särskilda boendeenheter för äldre och också ett par äldre patienter i deras vanliga lägenheter i ett bostadsområde i centrala Hong Kong. Workshopen inleddes med en heldags föreläsning för 90 deltagare. Därefter deltog 25 av dem under en och en halv dag i mer tillämpade övningar där de bl a fick prova på att göra tillgänglighetsbedömningar i Hong Kong. Avslutningsvis redovisade deltagarna sina erfarenheter för varandra och några kollegor som deltagit under första dagen. Utbytet blev mycket konstruktivt och uppskattat, och deltagarna var mycket positiva och intresserade av fortsatt samarbete. I december 2007 kommer Susanne att åka tillbaka till Hong Kong, för uppföljning och planering av framtida forskningssamarbete.
2007-05-14

15 miljoner till forskningsprogram för äldreforskning

Forskningsrådet för Arbetsliv & Socialvetenskap har beviljat 15 miljoner i stöd för CASE, ett forskningsprogram inriktat mot äldreforskning, där Susanne Iwarsson är forskningsledare. Se pressmeddelande från Lunds universitet.
2007-04-18

Pressmeddelande

Från Institutionen Hälsa vård, samhälle vid Lunds universitet har kommit ett pressmeddelande om nya forskningsrön som för första gången ger vetenskapligt underlag för planering av bättre bostäder för äldre. Resultaten baseras på ENABLE-AGE projektet.
2007-03-16

Uppdatering av projektbeskrivningar

Enabler-projekten har blivit ordentligt uppdaterade.

2006-10-27

Finsk hjälpfunktion uppdaterad

Den hjälpfunktion på finska som lanserades tidigare i år har ytterligare utvecklats och uppdaterats.

2006-10-17

Extra intensivkurs arrangeras i Lund 2006

Efter önskemål från många olika håll i världen arrangeras en extra intensivkurs i Housing Enabler under oktober 2006. Kursen hålls i Lund och kursspråket kommer att vara engelska. Mer information finns här.

2006-08-11

Housing Enabler-kurs i Aalborg, Danmark

Under senhösten/vintern 2006/07 kommer en ännu en Housing Enabler-kurs att ges, denna gång i Aalborg, Danmark, i samarbete med Sundheds CVU Nordjylland. Mer information om kursen, anmälningsblanketter etc, finns här.

2006-06-28

Hjälpfunktion via internet för användare av Housing Enabler i Finland

Finsktalande användare av Housing Enabler har nu tillgång till en hjälpfunktion via internet på sitt eget språk. Den finns på en hemsida som upplåtits av University of Applied Sciences i Jyväskylä. Webmasters och ansvariga för innehållet är studenterna Kalle Lindgren och Timo Repo, under överseende av Aila Pikkarainen och hennes team.

2006-06-04

Housing Enabler-kurs i Jyväskylä, Finland

I Jyväskylä, Finland, ges en Housing Enabler-kurs under våreren/försommaren 2006 i samarbete med Jyväskylä University of Applied Sciences. Arbetsterapeuter från hela Finland deltar för att lära sig intrumentet och för att därefter kunna implementera det i så väl utbildningen som i yrkespraktiken på sin hemort.

2006-05-16

Studie av äldres utveckling i Heidelberg, Tyskland

German Centre for Research on the Elderly (DZFA) har startat en studie som syftar till att undersöka samspelet mellan biologiska, sociologiska och miljörelaterade förlopp under den process av anpassning som sker när man är mitt i eller i senare delen av ålderdomen. Deltagarna kommer att besökas i sina hem, där man ska analysera förebyggande möjligheter och risker i den sociala och fysiska hemmiljön. Man kommer då också att använda handdatorer, utrustade med gränsnittet för Housing Enabler i tysk översättning.

2005-05-26

Referenser uppdaterade

Enabler-referenserna har blivit ordentligt uppdaterade.

2005-05-08

ENABLE-AGE projektet slutfört

ENABLE-AGE projektet har framgånsrikt slutförts i december 2004. För mer information, se ENABLE-AGE webbsajten. Rapporter finns tillgängliga för nedladdning i pdf-format.

2004-12

Housing Enabler programvara översatt

Som ett resultat av ENABLE-AGE projektet finns nu programvaran Housing Enabler tillgänglig såväl på tyska som på ungerska!

2004-12

Gränsnitt för inmatning på handdator

En testversion av ett gränsnitt för inmatning av Housing Enabler bedömningar på handdator har lanserats som en del av demonstrationsprojektet i Kristianstad. Alla arbetsterapeuter som är involverade i projektet har utrustats med en handator som skall användas för datainsamling av Housing Enabler bedömningar.

2004-11

Implementering av Housing Enabler instrumentet

Ett demonstrationsprojekt finansierat av FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, startade under 2004 i Kristianstad. Projekttiteln är Planering av bostadsanpassningar - Tillämpning av vetenskaplig metodik i kommunal verksamhet. Projektets syfte är att demonstrera och implementera vetenskaplig metodik för bedömning och analys av fysisk miljö i samband med bostadsanpassningar i kommunal verksamhet. I projektet ingår att implementera Housing Enabler instrumentet som ett redskap för datainsamling och analys i praktiskt arbete.

2004-01

Tillgänglighetsarbete och arbetsterapi

Tidskriften Arbetsterapeuten har i nr 9 år 2003 en artikel av Susanne Iwarsson med titeln Tillgänglighetsarbet och arbetsterapi? Artikeln går att ladda hem från hemsidan för Förbundet Sverige arbetsterapeuter. Följ länken Artiklar under temat Handikappåret som finns på startsidan. Bläddra ner till nr 9 och klicka på artikelrubriken.

2003-10-17

Ny webbplats

Det EU-finansierade projektet Enable-Age har fått en egen webplats med grundläggande information om projektet, deltagande partnerländer och en tidtabell. En nyhetssektion med uppdateringar om utvecklingen av projektet kommer också snart att läggas till.

2003-02-24

Månadens artikel

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har en webplats, Lund Virtual Medical Journal, som belyser aktuella artiklar publicerade vid medicinska fakulteten med stort vetenskapligt värde och allmänintresse. Denna månad, februari 2003, har man valt Accessibility, usability and universal design - positioning and definition of concepts describing person - environment relationships (Disabil Rehabil 2003 Jan 21;25(2):57-66) av Susanne Iwarsson och Agneta Ståhl som månadens artikel.

2003-02-19

Housing Enabler kurs i Stockholm

En Housing Enabler kurs kommer att ges i Stockholm under våren 2003. För mer detaljerad information, se annons. Information finns även på webplatsen för Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter - FSA. Klicka på länken Kalendarium och bläddra ner till 20-21 mars, resp 5-6 maj 2003.

2003-02-18

Bara en påminnelse...

Housing Enabler kurs, Lund 2001

Med årsskiftet 2001/2002 i raskt antågande är det hög tid att göra de sista investeringarna under detta år och att börja planera för nästa. Vi vill bara ta tillfället i akt och påminna om att detta är ett gyllene tillfälle att begära offert på Housing Enabler kurser och även att köpa licens för programvaran Housing Enabler. För mer information, tveka inte att kontakta oss!

2001-12-05

Enable-Age startar 1 januari 2002

Officiellt startdatum för Enable-Age projektet är 1 januari nästa år. Det övergripande syftet är att undersöka boendemiljön som determinant för autonomi, delaktighet och välbefinnande hos de allra äldsta i fem europeiska länder. Projektets unika vetenskapliga frågeställningar avser subjektiva och objektiva aspekter av boendet som bestämningsfaktorer för ett gott åldrande. Housing Enabler är ett av de verktyg som kommer att användas. Läs mer om projektet här.

2001-12-04

Housing Enabler tillgänglig både på svenska och engelska

The book Housing Enabler

Boken Housing Enabler – ett instrument för bedömning och analys av tillgänglighetsproblem i boendet (Iwarsson & Slaug, 2000) som gavs ut på svenska hösten år 2000, har nu även kommit i en engelsk översättning. Boken innehåller en uppdaterad version av det bedömningsinstrument som tidigare publicerats under namnet Enabler (Iwarsson, 1997). Förutom själva instrumentet innehåller den nya boken betydligt uppdaterad manual, teoretisk bakgrund, beskrivning av genomförda och pågående studier, mm. Till boken hör en programvara för PC, Housing Enabler 1.0 (Slaug & Iwarsson, 2000), vilken underlättar databearbetning och analys. Handbok till programvaran ingår i boken.

För att beställa boken/programvaran, finns ett informations / beställningsformulär tillgängligt. För prisinformation, se prislistan.

2001-09-07

Housing Enablerkurser

Det finns inte längre några officiella kurstillfällen inbokade, utan vi erbjuder istället skräddarsydda kurser som anordnas lokalt. Läs mer här.

2001-09-07


Denna sida ändrades 2014-08-21
Webmaster Björn Slaug